onwnovice Tournaments

Year Name Start End
2022 ONW Novice Classic 11/5/2022 11/5/2022
2021 ONW Novice Classic 11/6/2021 11/7/2021
2019 ONW November Classic 11/2/2019 11/2/2019
2018 ONW Novice Classic 11/3/2018 11/4/2018
2016 ONW Novice Classic 11/5/2016 11/5/2016